Arckenholtz, Johan Tillbaka

Arckenholtz, Johan (f. 9/2 1695 Hfrs, d. 12/7 1777 Stockholm), ämbetsman och historiker. Arckenholtz blev student i Åbo 1713 och vistades från stora ofredens utbrott samma år i Sverige, där han inledde en ämbetsmannakarriär. Åren 1720-32 befann han sig dock mestadels på resor i Europa. P.g.a. politiska intriger avsattes Arckenholtz. 1738 från sin tjänst som registrator i kanslikollegiet och var 1741-43 fängslad samt tvangs under återstoden av hattregimen att vistas utomlands, 1746-66 som hovbibliotekarie i Kassel.

Arckenholtz gjorde en betydande insats som historiker genom att utge verket Mémoires concernent Christine, reine de Suède (4 bd, 1751-60), som genom sitt rika urkundsmaterial utgjort en av huvudkällorna till drottning Kristinas historia. Han testamenterade sin dyrbara bok- och handskriftssamling till Åbo akademi samt upprättade en stipendiefond för borgarsöner från Helsingfors. (A.R. Cederberg, Kappale Johan Arckenholtzin elämäkertaa, 1914; E.W. Juva, Kaksi suomalaista vapaudenajan myllerryksissä, 1960)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), svenska tiden, författare, historiker (forskare), statstjänstemän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.04.2016 av Johan Lindberg