Aminoff, Carl Göran Tillbaka

Aminoff, Albrecht Carl Göran (f. 28/5 1915 Hangö, d. 30/3 2001 Hfrs), försäkringsman, viceh. 1945. Aminoff var 1949-57 chef för G.A. Serlachius Oy:s juridiska avdelning och 1958-79 VD för ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Varma, som han ledde med säker hand under den starka expansion som införandet av arbetspensionen framkallade. Han var medlem av Svenska folkpartiets centralstyrelse 1962-84 och partiets mångårige skattmästare; tjänstgjorde 1976-77 som utrikeshandelsminister. Utgav 1971 det militärhistoriska arbetet Nyuppsatta truppförband i Finland 1770 -1808. Ekon.dr h.c. 1979.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
verkställande direktörer, vicehäradshövdingar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.03.2016 av Johan Lindberg