Allardt, Anders Tillbaka

Allardt, Anders (f. 26/4 1855 Lappträsk, d. 9/1 1942 Hfrs), skolman och skriftställare, fil.lic. (disp.) 1889. A. verkade som lärare vid fruntimmersskolan och kadettskolan i Fredrikshamn och anställdes 1885 som kollega i historia, geografi och svenska vid Borgå lyceum, där han var verksam till 1915 (rektor 1910-15). Han undervisade även i flera andra skolor i Borgå. A. gjorde en betydande insats som sockenhistoriker; skrev Borgå, Lappträsks, Strömfors och Liljendals socknars historia. Han framträdde även som skönlitterär författare bl.a. med fyra samlingar Byberättelser (1885-1908), banbrytande realistiska folklivsskildringar. - A:s bror, folkskolläraren Viktor A. (1862-1922), upptecknade ett antal folkmelodier och -visor för Svenska litteratursällskapet samt gjorde en viktig insats i Arbetets vänner i Sörnäs och i föreningen Brage. (G.G. Rosenqvist, V. A., Från Lappträskbygden, 1929)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
Ämnesord
personer (individer), lärare, författare, historiker (litterära verk)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kultur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.03.2016 av Johan Lindberg