Alcenius, Otto Alfred Tillbaka

Alcenius, Otto Alfred (f. 24/8 1838 Kronoby, d. 20/1 1913 Hfrs), botanist och numismatiker. A. verkade 1859-65 som lärare i matematik och naturalhistoria vid olika läroverk, undervisade 1865-89 vid lantbruksskolan i Korsholm och var 1889-99 sekreterare i Vasa läns lantbrukssällskap; flyttade därefter till Hfrs, där han helt ägnade sig åt numismatisk forskning. Han skrev den tidigare i landets svenskspråkiga läroverk allmänt använda floran Finlands kärlväxter, ordnade i ett naturligt system (1863). Den 12:e och sista upplagan trycktes så sent som 1953. A. räknas som darwinismens första förespråkare i Finland.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker, numismatik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Botanik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.03.2016 av Johan Lindberg