Akiander, Matthias Tillbaka

Akiander, Matthias (f. 29/6 1802 Jääskis, d. 2/8 1871 Hfrs), historiker, fil.dr h.c. 1860. A. blev 1830 lärare i ryska vid Helsingfors trivialskola och 1836 lektor vid universitetet samt var 1853-62 e.o. och 1862-67 ordinarie professor i ryska. Efter långvarigt forskningsarbete utgav han bl.a. två betydande arbeten, som belyste de religiösa och kyrkliga förhållandena i landet, Herdaminne öfver fordna Viborgs och nuvarande Borgå stift (2 bd, 1868-69) och Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland (7 bd, 1857-63). En av Finska litteratursällskapets stiftare. (A.R. Cederberg, Suomalaisuuden merkkimiehiä IV, 1917)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), historiker (forskare)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 10.03.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi