aftonskola Tillbaka

aftonskola, statsrådets "aftonskola"; inofficiella överläggningar som sedan 1937 vanligen försiggått på onsdagskvällar. I a. dryftas förberedelsevis frågor som sedan skall behandlas vid statsrådets session. Behandlingen vid ett efterföljande plenum är då ofta endast en officiell bekräftelse på vad ministrarna i a. kommit överens om. Med tiden har mötena dock fått en allt mer officiell karaktär, men de är numera inte lika betydelsefulla när det gäller att slå fast regeringens linje som de ursprungligen var. Statsminister Lipponen framförde 2002 förslaget att a. skulle ersättas med lunchmöten. - Att dessa rådplägningar började kallas a. uppges ha berott på att statsminister A.K. Cajander, som införde denna sedvänja, till det yttre påminde om en gammaldags skolmästare.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
möten, regeringar (förvaltningsmyndigheter)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kommunal- och statsförvaltning
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.03.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi