af Schultén, Marius Tillbaka

af Schultén, Marius Max (f. 21/12 1890 Hfrs, d. där 30/1 1978), arkitekt. Under studietiden praktiserade S. hos Jung & Bomanson och praktiserade efter avlagd arkitektexamen 1915 hos Sigurd Frosterus samt innehade därefter 1919-24 egen byrå tillsammans med Matti Finell. S. samarbetade sedan med ett flertal ledande arkitekter i olika projekt, bl.a. med Bertel Liljequist, Jarl Eklund, Oiva Kallio, Uno Ullberg, Lars Sonck, och Jung & Jung, varefter han 1949 åter inledde egen praktik. Han planerade villor, stadsfastigheter och bostadsbyggnader samt industribyggnader på olika håll i landet. Efter Frosterus död fortsatte S. med planerna på utvidgningen av Stockmanns varuhus i Hfrs, men dessa storstilade planer, med bl.a ett högt torn i Norra Esplanadens hörn, förverkligades aldrig. S. var en mycket skicklig grafiker och ivrig debattör i bl.a. Hufvudstadsbladet och tidskriften Arkitekten och kämpade för att bevara det äldre byggnadsbeståndet i Hfrs. Han utgav böckerna Helsingfors - stad vid havet (1956) och Benois teaterhus (1970) samt översatte Albert Christ-Janers bok om Eliel Saarinen till finska samt skrev fack- och debattartiklar och deltog i utgivningen av ett flertal böcker. (Patrick Eriksson)

Hans son, (1965) Cay Gerhard af Schultén (f. 1938), var 1978-90 Finlands förste konsumentombudsman.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg