af Hällström, Gustaf Tillbaka

af Hällström, Gustaf Hans Gunnar (f. 13/5 1950 Åbo), teolog, teol.dr 1984. af Hällström prästvigdes 1972 och arbetade fram till 1979 vid församlingar i Sibbo, Hfrs och Esbo samt var 1979-83 kaplan i Åbo svenska församling. Han utnämndes på 1980-t. till docent vid flera universitet och var 1993 - 2007 professor i systematisk teologi vid Joensuu universitet. af Hällström är sedan 2007 professor i samma ämne vid Åbo Akademi. Han var föreståndare för Finlands Atheninstitut 1993-95. af Hällström är en framstående kännare av den tidigkristna kyrkan och har fördjupat sig bl.a. i kyrkofadern Origenes tänkande.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg