af Björkesten, Gunnar Tillbaka

af Björkesten Sune Gunnar Lorenz (f. 18/3 1912 Hfrs, d. där 25/1 1974), läkare, med. o.kir. dr 1947. B. var 1963-74 professor i neurokirurgi vid Helsingfors universitet och överläkare vid neurokirurgiska avdelningen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. Han var under en lång följd av år landets ledande neurokirurg och Finlands första professor i neurokirurgi. B:s huvudintresse inom neurokirurgin låg inom aneurysmkirurgin. Hedersledamot av Finska läkaresällskapet 1972. (Tom Pettersson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 27.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.04.2016 av Johan Lindberg