Åström, Anna-Maria Tillbaka

Åström, Anna-Maria (15/9 1951 Hfrs), etnolog, fil.dr 1994. Å. var 1979-86 anställd vid Folkkultursarkivet, 1987-99 forskare vid Finlands Akademi och är sedan 1999 professor i etnologi, särskilt nordisk, vid Åbo Akademi. Hennes forskning omspänner ca 200 studier med ett brett spektrum av samfunds- och kulturanalyser kring bl.a. seder och riter, levnadslopp, familj och släkt, turism och strömmingsmarknad, köpcentra och museer, kulturkontakt och identitet, staden, borgerligheten samt etnologisk teori, t.ex. mentalitetshistoria och historisk antropologi. Såväl när det gäller ett stort empiriskt material som fältstudier på mikronivå är perspektivet präglat av strukturhistoria och semiotik. Förutom doktorsavhandlingen "Sockenboarne" - Herrgårdskultur i Savolax 1790-1850 (1993) har hon skrivit flera artiklar och redigerat monografier kring bl.a. stads-, hem-, släkt- och brukskultur, t.ex. Kaskö - kontinuitet och förändring i en småstad (1985), Hemma bäst (1990) och Memories of my town (2003). Bland de av henne ledda större forskningsprojekten kan nämnas Kulturell konfrontation och självbild, som resulterade i verket Gränsfolkets barn. Finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv (2001). Å. har därvid samt i samband med arkiv- och fältforskningen, symposier och kongresser skolat upp en ny generation finlandssvenska etnologer. Hennes samhällsinsatser gäller i hög grad föreningen Brage, dess folklivssektion samt tidskriften Laboratorium för folk och kultur, som hon lett sedan grundandet 1989. Hon har suttit i direktionen för Brages pressarkiv (1986-2006) och Svenska litteratursällskapets styrelse (1999-) samt nämnder. (Bo Lönnqvist)

AastroemAnnaMaria

Åström, Anna-Maria. En av Finlands ledande folklivsforskare med vidsträckta kontakter till Norden och Europa. Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland, J. Rentola.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), etnologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Folkkultur
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi