Aartolahti, Toive Tillbaka

Aartolahti, Toive Yrjö Aleksi (f. 6/10 1934 Ruovesi), geograf, fil.dr 1966. A. hörde till de ledande naturgeograferna under 1960- och 1970-t. Han var professor i geografi vid Helsingfors universitet 1976-1998. A. utmärkte sig som en utvecklare av karttolkning, som han använde sig av i sin forskning i geomorfologi. På 1970-t. var han med om att förnya och utveckla geografiundervisningen i skolorna, bl.a. genom att nya forskningsrön infördes i skolundervisningen. Arbetet resulterade bl.a. i boken Maantiede lukioita ja aikuisopiskelijoita varten (1976). A. var 1968-94 medlem av studentexamensnämnden och dess ordförande 1994-97.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geografer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 03.03.2016 av Rabbe Sandelin