Aaltonen, Lauri Tillbaka

Aaltonen, Lauri Antti (f. 3/12 1963), läkare, med.dr 1994, akademiprofessor vid Finlands akademi sedan 2002. A. verkar som forskarprofessor vid cancerorganisationerna och vid Helsingfors universitet. Hans forskningsområde är de genetiska mekanismerna vid cancer, speciellt tjocktarmscancer. Han har identifierat nya gener och i dem påvisat defekter som orsakar onormal celltillväxt. Den av A. ledda forskningsgruppen studerar också ärftlig njurcancer. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare, akademiledamöter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 03.03.2016 av Rabbe Sandelin

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi