Åbo landskapsmuseum Tillbaka

Åbo landskapsmuseum grundades 1881 som Åbo stads historiska museum och fick sitt nuvarande namn hundra år senare. Verksamheten inleddes i två hyrda rum på Åbo slott, men redan vid tiden för första världskriget disponerade museet över mera än 60 rum i slottet, där den pemanenta utställningen illustrerade inredningsstilarna mellan 1650 och 1900. På 1970-t. fick museet utökade resurser och verksamheten utvecklades från traditionella basutställningar till att omfatta också olika aktiviteter i och utanför museet, som vid denna tid började arbeta med lokalmuseernas centralkatalogisering och till dem riktad rådgivning. Å. blev landskapsmuseum 1981, vilket garanterade statsbidrag och från början av 1990-t. lagstadgad statsandel.

Idag erbjuder Å. en mångsidig service när det gäller att vårda kulturarvet i Egentliga Finland. Museet har både arkeologisk och byggnadshistorisk expertis och tar aktivt del i frågor som berör markanvändning, byggnadsskydd och iståndsättandet av kulturmiljön och byggnadsarvet. Forskning och dokumentering bildar grunden för museets verksamhet. Den kunskap som museet producerar görs på olika sätt tillgänglig för allmänheten. Museets olika enheter Åbo slott, biologiska museet (gr. 1907), Klosterbackens hantverksmuseum (gr. 1940), Apoteksmuseet och gården Qwensel (gr. 1958) samt det särskilt för barnfamiljer avsedda lantgårdsmuseet Kurala bybacke (gr. 1988) ordnar utställningar, temavisningar och evenemang som erbjuder upplevelser och kunskap om hembygdens förflutna. Å. ger ut årsboken Aboa samt andra publikationer i vilka museets forskningsrön och olika enheter presenteras. (K. Drake, Forntid, nutid, framtid: Åbo stads historiska museum - Å. 1881-1981, 1995)

AaboLandskapsmuseumÅbo landskapsmuseum. På Kurala bybacke kan man bekanta sig med livet på landet i mitten av 1900-t. Museet är en fungerande lantgård av 1950-talssnitt, med höns, kor och får. På bilden får barnen en lektion av kulinarisk natur. Foto: Åbo Landskapsmuseum, J. Viitaharju.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg