Thölix Birger Tillbaka

Thölix, Karl Birger (f. 22/7 1931 Åbo), journalist, dipl.ekon. 1957. T. inledde sin journalistiska bana som redaktionssekreterare vid Åbo Underrättelser 1958-61, var chefredaktör för Österbottningen 1961-64 och för Vasabladet (Vbl) 1964-92. Under hans egid gjordes Vbl till en ledande pressröst, inte bara i Svenskfinland utan i hela landet. T:s fräna ledarkommentarer i socialliberal anda gav debatten färg och tidningens spalter öppnades för många disparata röster. Han skildrade själv Vbl:s utveckling i två böcker, En annan historia - kring Vasabladet fram till första världskriget (1981) och Alla våra gårdagar - tidningen som historia och efterglöd 1912-64 (1996). I sin kontroversiella medieanalys har T. förespråkat ett större samarbete mellan aktörerna inom den finlandssvenska pressen. Debatt väckte också Joint Operation (2005), som tog upp österbottniska ödesfrågor. Han erhöll professors titel 1991; ekon.dr h.c. vid Svenska handelshögskolan 1994. (S- E. Klinkmann, Thölix tidningsman, 1993) (Gustaf Widén)

ThoelixBirgerThölix, Birger. Gjorde sin tidning till ett vaket debattorgan och blev en av landets mest respekterade journalister. Foto: Vasabladet, K. Myntti.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
journalister, professorer, chefredaktörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Massmedier
Skapat 22.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 31.05.2017 av Lasse Sundman