Suora

Suora (Ammattiliitto S. - Fackförbundet S.), Hfrs, tidigare fackorganisation för personer verksamma inom socialförsäkrings-, finansierings- och bankbranscherna samt inom penningspel och alkoholhandeln. Förbundet räknar sina anor från 1931, då Finlands svenska bankmannaförening grundades; 1939 grundades den finska motsvarigheten Pankkimiesyhdistys. Dessa sammanslogs 1946 till Finlands bankmannaförbund (Suomen pankkimiesliitto), och 1968 förenades Sparbankernas funktionärer (Säästöpankkialan toimihenkilöiden liitto) med detta, som följande år efterträddes av Bankmannaförbundet (Pankkitoimihenkilöliitto). Med detta sammanslogs 1991 Postbankens tjänstemannaförening och 1999 Valtion laitosten ja yhtiöiden toimihenkilöliitto jämte medlemsföreningar. Förbundet döptes 1998 om till Suomen rahoitus- ja erityisalojen ammattiliitto ry. (SUORA). Det nuvarande namnet antogs 2001.

Förbundet, som sorterade under tjänstemannacentralorganisationen STTK, hade 2005 ca 33 500 medlemmar i 16 medlemsföreningar. Drygt 20 000 av medlemmarna arbetade inom bank- och finansieringssektorn, ca 10 000 inom försäkringssektorn, de övriga inom alkoholhandeln, tipsbolaget Veikkaus och Penningautomatföreningen. Utgav medlemstidningen UutisSuora (12 nr/år). Suora fusionerades vid ingången av 2011 tillsammans med Tjänstemannaunionen TU till det nya storförbundet Fackförbundet Pro.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:23:55
 

© Svenska folkskolans vänner