Stiftelsen för kriminalvårdens främjande

Stiftelsen för kriminalvårdens främjande (Kriminaalihuollon tukisäätiö) , Hfrs, gr. 2001. Stiftelsen räknar sitt ursprung från 1870, då Fängelseföreningen i Finland, en biståndsorganisation för frigivna fångar, grundades. Föreningen döptes 1966 om till Kriminalvård rf. och hette tidsperioden 1975-2001 Kriminalvårdsföreningen. 2001 skedde en omorganisering som ledde till att kriminalvårdsväsendet inrättades. Kriminalvårdsföreningens personal och tillgångar övergick i statens ägo, men eftersom ett behov av frivilligt kriminalvårdsarbete och kriminalpolitisk lobbning kvarstod bildades S. som en efterträdare till kriminalvårdsföreningen. Som grundkapital fick S. fastigheter i Hfrs o. Tfrs. När Kriminalvårdsföreningens verksamhet förstatligades stannade också resurscentret vid Tammerfors regionkontor utanför, och Silta-Valmennusyhdistys grundades för att fortsätta dess verksamhet.

S. syfte är att stödja kriminalvårdsarbete och utvecklingen av detta (bl.a. genom att bevilja verksamhetsbidrag) samt att främja verksamhet som minskar återfallskriminalitet. Vid sidan av sin mångsidiga utvecklingsverksamhet tillhandahåller stiftelsen också stödbostäder för frigivna fångar. Stiftelsens verksamhet leds av en delegation med tio medlemmar, som väljs av S:s bakgrundsorganisationer (bl.a. A-klinikstiftelsen, Blåbandsrörelsen, Finlands kommunförbund och justitieministeriet). Stiftelsens grundare, den f.d. kriminalvårdsföreningen, representeras av kriminalvårdsväsendet.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:23:46
 

© Svenska folkskolans vänner