Schalin, Bengt

Schalin, Bengt Michael (f. 7/1 1889 Nykarleby, d. 9/11 1982 Esbo), trädgårdsarkitekt. Schalin tog studenten 1907 vid ett finskt läroverk i Åbo och studerade därefter hortikultur i bl.a. Belgien och Tyskland, där han 1912 avlade en trädgårdsexamen. Han hade egen planeringsbyrå i Hfrs 1916-22 och från 1922 en egen trädgård med plantskola, Rastlösa, i Jorvas, Kyrkslätt, som dock måste överges medan Porkala var utarrenderat 1944-56. Schalin arbetade från 1946 fram till pensioneringen 1957 som stadsträdgårdsmästare i Helsingfors. Han ansågs vara landets främsta expert på sitt område med perenner och prydnadsbuskar som specialitet. Planerade ett stort antal villaträdgårdar och parker, bland vilka kan nämnas Skolparken i Jakobstad och parken vid Vanögård i Tavastehus.

DSC03489.jpg

Schalin, Bengt. Han planerade Skolparken i Jakobstad som anlades 1916-1932. Foto: S. Backman.

Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg DSC03489.jpg uppdatera 969.6 K 2010-09-15 - 08:11 SigbrittBackman Skolträdgården
 

© Svenska folkskolans vänner