Kumlinge

Kumlinge, skärgårdskommun i ö. Åland, avgränsas av Delet och Lappvesi fjärd. Areal 99 km2, invånare 364 varav 87,6 % svenskspråkiga (2010).

Kumlinge består främst av de tre stora öarna Kumlinge Storlandet (ca 25 km2), Enklinge (ca 11 km2) och Seglinge (ca 9 km2), vilka har ungefär lika stor yta som de övriga ca 800 öarna, holmarna och skären av varierande storlek tillsammans; bl.a. märks Björkö, som ansluter sig till Brändö skärgård i ö. Kumlinge by på huvudön är den största byn i den åländska skärgården (200 inv. 2004). Kommunen har goda färjförbindelser med såväl Fasta Åland som fastlandet; denna trafik har även stor betydelse för sysselsättningen. I Kumlinge finns flera fiskodlingsanstalter. Ett flygfält som betjänar skärgårdsflyget togs i bruk 1975. - I Kumlinge uppträder en av virus förorsakad hjärnhinneinflammation, som sprids av fästingar (" Kumlingesjukan ", fästingburna sjukdomar).

Kumlinge fick bosättning under korstågstiden och var kapell under Sund till 1403. Den åt S:ta Anna helgade gråstenskyrkan (slutet av 1400-talet) pryds av kalkmålningar. Under 1808-09 års krig inträffade en drabbning vid Fälberget på huvudön (Kumlingeslaget, Gummerus, H.J.). Till minne av denna händelse restes 1920 ett enkelt monument. (H. Skogsjö, Familjer och gårdar i Kumlinge, 1997; P-O. Högnäs/C. Lönnroth-Sundman, Brändö och Kumlinge.: kulturmiljöinventering, 2002)

Kumlinge

Kumlinge omfattar ca 800 öar, av vilka endast de fyra största har bofast befolkning. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

KUMLINGE2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg KUMLINGE2.jpg uppdatera 55.0 K 2009-06-12 - 14:19 SigbrittBackman kommunvapen
jpgjpg Kumlinge.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:18 DataConverter converted
 

© Svenska folkskolans vänner