Karlsson, Therese

Karlsson, Ewa Therese (f. 25/1 1972 Pargas), sångerska (sopran). Karlsson är utbildad vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm och har bedrivit fortsatta studier bl.a. i Italien. Hon har uppträtt bl.a. vid festivaler i Sverige (t.ex. Musik vid Siljan) och på Åland (Havsoratoriet, Katrina). Tilldelades Caj Ehrstedt- priset 2001. (Fabian Dahlström)


 

© Svenska folkskolans vänner