Åbo läns regemente

Åbo läns regemente. Det första i Finland organiserade truppförbandet var "Finska regementet", som bildades 1613 och tio år senare uppdelades på tre fältregementen, av vilka ett fick namnet Å. Detta regemente deltog i alla krig under rikets stormaktstid och tillhörde under långa tider de baltiska garnisonstrupperna. Det gick under vid Poltava 1709 och uppsattes därefter på nytt efter stora ofreden, deltog i krigen i slutet av svenska tiden och upplöstes 1809.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:26:44
 

© Svenska folkskolans vänner